اخبار کلاس ها
نمایندگی های شرکت مهارت گستر لیان
نمایندگی های شرکت مهارت گستر لیان
اولین دوره کارگاه آموزشی پهپادهای غیر نظامی
اولین دوره کارگاه آموزشی پهپادهای غیر نظامی
اسامی شرکت کنندگان در مرحله دوم دوره هلی شات
اسامی شرکت کنندگان در مرحله دوم دوره هلی شات
قبول شدگان آزمون هلی شات ( دوره اول )
اسامی قبول شدگان آزمون پروازی ( دوره اول )
برگزاری دوره دوم هلی شات
برگزاری دوره دوم هلی شات

آخرین نوشته ها
برگزاری اولین دوره مسابقه دانشجویی چاک گلایدر استان بوشهر
برگزاری اولین دوره مسابقه دانشجویی چاک گلایدر استان بوشهر
حضور تیم شبح خلیج فارس و شرکت مهارت گستر لیان در هفدهمین جشنواره پژوهش و فناوری استان بوشهر
حضور تیم شبح خلیج فارس و شرکت مهارت گستر لیان در هفدهمین جشنواره پژوهش و فناوری استان بوشهر
نحوه به روز رسانی پرنده فانتوم چهار
نحوه به روز رسانی پرنده فانتوم چهار
موفقیت تیم شبح خلیج فارس بوشهر
موفقیت تیم شبح خلیج فارس بوشهر
کسب مقام اول تیم مرینوس دانشگاه پیام نور بوشهر
کسب مقام اول تیم مرینوس دانشگاه پیام نور بوشهر