اخبار کلاس ها
اسامی شرکت کنندگان در مرحله دوم دوره هلی شات
اسامی شرکت کنندگان در مرحله دوم دوره هلی شات
قبول شدگان آزمون هلی شات ( دوره اول )
اسامی قبول شدگان آزمون پروازی ( دوره اول )
برگزاری دوره دوم هلی شات
برگزاری دوره دوم هلی شات
اقدامی نوین برای جویندگان کار از شرکت دانش بنیان مهارت گستر لیان
اقدامی نوین برای جویندگان کار از شرکت دانش بنیان مهارت گستر لیان
نمایشگاه الکامپ و تلکام
نمایشگاه الکامپ و تلکام

آخرین نوشته ها
موفقیت تیم شبح خلیج فارس بوشهر
موفقیت تیم شبح خلیج فارس بوشهر
کسب مقام اول تیم مرینوس دانشگاه پیام نور بوشهر
کسب مقام اول تیم مرینوس دانشگاه پیام نور بوشهر
برگزاری دوره های تابستانی هوا و فضا
برگزاری دوره های تابستانی هوا و فضا
چک لیست های قبل از پرواز با ربات پرنده فانتوم 3
چک لیست های قبل از پرواز با ربات پرنده فانتوم 3
گام به گام با بروزرسانی و آپدیت ربات پرنده فانتوم 3
گام به گام با بروزرسانی و آپدیت ربات پرنده فانتوم 3