ارتبــــاط با مـــا

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

بوشهر - خیابان امام - خیابان فرودسی- مقابل ساختمان اتکا -ساختمان پارک علم و فناوری لیان -طبقه سوم - واحد 304

کد پستی: 7515797414

تلفن تماس :07733320037

فکس : 02189788401

ایمیل: mglco_bus@yahoo.com

مدیر عامل : 09170446758