کد : 684

گلایدر پیشرفته زمان

گلایدر پیشرفته زمان

گلایدر پیشرفته زمان

طی این دوره که مخاطبین آن اعم از دانش آموزان و دانشجویان می باشند، مهارت آموزان ضمن تهیه یک فروند گلایدر دست پرتاپ با اصول اولیه پرواز آن و همچنین طراحی مفهومی و طراحی اجزای گلایدر آشنا شده و پرواز با گلایدر خود را بصورت عملی تجربه می کنند.

 

مدت دوره : 4 روز

 

ساعت دوره : 16 ساعت

 

مبلغ دوره : 390.000 تومان

 

مدرس دوره : مهندس محمد توپچی - مدرس رتبه یک مرکز علوم و فنون هوایی کشور

 

در این دوره به همراه داشتن یک فروند گلایدر دست پرتاپ توسط مهارت آموز الزامی می باشد.

 

در انتهای دوره به مهارت آموزان گواهینامه معتبر اعطا می گردد.

 

دفتر مرکزی : 33320037-077                              09170446758