مقررات پروازی هلیشات

شرکت مهارت گستر لیان برای آن دسته از عزیزانی که پرواز با مولتی روتور را به صورت تجربی یاد گرفته اند و در این زمینه مشغول به کار هستند دوره ی مقررات پروازی هلی شات را که به منظور آشنایی با قوانین و مقررات پرواز با مولتی روتور - مناطق پرواز ممنوع - نحوه ی کارکرد دستگاه و نرم افزار می باشد برگزار می نماید.

 

مدت دوره : 1 روز

 

ساعت دوره : 8 ساعت

 

مبلغ دوره : 200.000 تومان

 

مدرس دوره : مهندس محمد توپچی - مهندس شهرام محمدی

 

در انتهای دوره به کلیه شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطا می گردد.

 

دفتر مرکزی : 33320037-077                                  09170446758