کد : 686

مقررات پروازی هلیشات

مقررات پروازی هلیشات

مقررات پروازی هلیشات

شرکت مهارت گستر لیان برای آن دسته از عزیزانی که پرواز با مولتی روتور را به صورت تجربی یاد گرفته اند و در این زمینه مشغول به کار هستند دوره ی مقررات پروازی هلی شات را که به منظور آشنایی با قوانین و مقررات پرواز با مولتی روتور - مناطق پرواز ممنوع - نحوه ی کارکرد دستگاه و نرم افزار می باشد برگزار می نماید.

 

مدت دوره : 1 روز

 

ساعت دوره : 8 ساعت

 

مبلغ دوره : 200.000 تومان

 

مدرس دوره : مهندس محمد توپچی - مهندس شهرام محمدی

 

در انتهای دوره به کلیه شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطا می گردد.

 

دفتر مرکزی : 33320037-077                                  09170446758