اولین جلسه هماهنگی مهارت گستر لیان و معاونت امداد و نجات هلال احمر بوشهر

جلسه هماهنگی و آموزشی تیم مهارت گستر لیان (جناب دکتر سعیدی دبیر کارگروه پهپاد اتحادیه هوایی و فضایی ایران _ مهندس شهرام محمدی مدیر عامل شرکت مهارت گستر لیان با معاونت و اعضای تیم واکنش سریع معاونت امداد و نجات شهرستان بوشهر)